en_GB
 • de_DE
 • nl_NL

Garantievoorwaarden gebruikte motoren
Garantievoorwaarden nieuwe motoren

Garantietermijn gebruikte motoren

De garantie gaat in op de dag van aflevering, waarbij de verplichting geldt dat de registratiekaart ook op die datum op naam van eigenaar is gesteld. Zij strekt zich uit over de op pagina één bepaalde termijn. Reparaties die voor garantie in aanmerking zouden kunnen komen moeten binnen de hierboven vermelde termijn verricht zijn. Mocht zich binnen deze termijn aan enig onderdeel (of onderdelen) van deze buitenboordmotor een defect voordoen, dan zal (zullen) dit onderdeel (deze onderdelen) worden onderzocht en gratis worden vervangen of gerepareerd indien blijkt dat dit defect moet worden toegeschreven aan een materiaal- of constructiefout. Deze garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot gratis vervangen en/of reparatie van het defect onderdeel (de defecte onderdelen). Op grond van een garantie-aanvraag voor onderzoek ingeleverde onderdelen blijven ter beschikking van de leverancier. Deze door Outboard Occasions gegeven garantievoorwaarden zijn de enig geldende. Hij staat niemand toe en machtigt niemand ook maar enige garantietoezegging te doen.

Garantievoorwaarden

Correct gebruik, onderhoud, en opslag van uw product zijn noodzakelijk voor de levensduur. Reparaties onder garantie zullen alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat u het product correct heeft gebruikt, onderhouden is door een erkend specialist, volgens de gebruikershandleiding, het product gecontroleerd en gerepareerd is volgens het onderhoudsschema:

 • Jaarlijks/100-uren onderhoud bij Outboard Occasions B.V.
 • Gebruik van premium brandstoffen (géén E10).
 • Garantie is enkel bij Outboard Occasions B.V.
 • Uitvoeren groot onderhoud tussen september – februari (bij 24 maanden garantie).

Uitsluitingen

Reparaties komen niet voor garantie in aanmerking, indien de oorzaak van het defect als gevolg is van:

 • Het niet volgens de in de gebruikershandleiding vermelde voorschriften onderhouden van de buitenboordmotor.
 • Misbruik, overbelasting of ongevallen.
 • Veranderingen aan de buitenboordmotor.
 • Het deelnemen aan sportevenementen (races, etc.).
 • Het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.
 • Normale slijtage.
 • Invloeden van buitenaf, zoals stof, vuil, industrieneerslag, chemicaliën, verouderde brandstof, corrosie, etc.

Niet onder garantie vallen

 • Het stellen van diagnose, controle-, afstel- en reinigingswerkzaamheden, olie en kleinmateriaal.
 • Onderdelen die als gevolg van normale slijtage of kwaliteitsafname vervangen dienen te worden zoals bougies, filters, startmotorborstels, zekeringen, kabels en alle rubberen onderdelen (exclusief oliekeerringen).
 • Het zoeken naar resonantie van kunststofdelen en het opheffen daarvan.
 • Transportkosten, vervangend vaartuig en dergelijke kosten.

Garantietermijn nieuwe motoren

De garantie gaat in op de dag van aflevering, waarbij de verplichting geldt dat de registratiekaart ook op die datum op naam van eigenaar is gesteld. Zij strekt zich uit over de op pagina één bepaalde termijn. Reparaties die voor garantie in aanmerking zouden kunnen komen moeten binnen de hierboven vermelde termijn verricht zijn. Mocht zich binnen deze termijn aan enig onderdeel (of onderdelen) van deze buitenboordmotor een defect voordoen, dan zal (zullen) dit onderdeel (deze onderdelen) worden onderzocht en gratis worden vervangen of gerepareerd indien blijkt dat dit defect moet worden toegeschreven aan een materiaal- of constructiefout. Deze garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot gratis vervangen en/of reparatie van het defect onderdeel (de defecte onderdelen). Op grond van een garantie-aanvraag voor onderzoek ingeleverde onderdelen blijven ter beschikking van de leverancier. Deze door Outboard Occasions gegeven garantievoorwaarden zijn de enig geldende. Hij staat niemand toe en machtigt niemand ook maar enige garantietoezegging te doen. In het geval de motor commercieel wordt ingezet (onder andere bij verhuurbedrijven), geldt een garantietermijn van 12 maanden zonder urenbeperking.

Garantievoorwaarden

Correct gebruik, onderhoud, en opslag van uw product zijn noodzakelijk voor de levensduur. Reparaties onder garantie zullen alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat u het product correct heeft gebruikt, onderhouden is door een erkend specialist, volgens de gebruikershandleiding, het product gecontroleerd en gerepareerd is volgens het onderhoudsschema:

 • Jaarlijks/100-uren onderhoud bij conform voorschrift fabrikant.
 • Gebruik van premium brandstoffen (géén E10).
 • Garantie is enkel bij Outboard Occasions B.V.

Uitsluitingen

Reparaties komen niet voor garantie in aanmerking, indien de oorzaak van het defect als gevolg is van:

 • Het niet volgens de in de gebruikershandleiding vermelde voorschriften onderhouden van de buitenboordmotor.
 • Misbruik, overbelasting of ongevallen.
 • Veranderingen aan de buitenboordmotor.
 • Het deelnemen aan sportevenementen (races, etc.).
 • Het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.
 • Normale slijtage.
 • Invloeden van buitenaf, zoals stof, vuil, industrieneerslag, chemicaliën, verouderde brandstof, corrosie, etc.

Niet onder garantie vallen

 • Het stellen van diagnose, controle-, afstel- en reinigingswerkzaamheden, olie en kleinmateriaal.
 • Onderdelen die als gevolg van normale slijtage of kwaliteitsafname vervangen dienen te worden zoals bougies, filters, startmotorborstels, zekeringen, kabels en alle rubberen onderdelen (exclusief oliekeerringen).
 • Het zoeken naar resonantie van kunststofdelen en het opheffen daarvan.
 • Transportkosten, vervangend vaartuig en dergelijke kosten.